Insights

Movilitas.Cloud Overview Guide for Wholesalers (Polish)

Aplikacja EU Movilitas.Cloud's Wholesaler pozwala tobie i zewnętrznym dostawcom usług logistycznych (3PLs) na łatwe przestrzeganie dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków (FMD).